Tin tức

Ngành ôtô chật vật chuyển mình trong thời đại công nghệ

Ngành ôtô chật vật chuyển mình trong thời đại công nghệ

Trong thời đại công nghệ chi phối nền kinh tế, các nhà sản xuất ôtô truyền thống bắt tay với các công ty công nghệ để tiếp tục tồn tại, nhưng điều đó cũng chứa đựng nhiều rủi ro

Bạn cần hỗ trợ